Struktura tvrtke

Vodovod Dubrovnik moderno je trgovačko društvo registrirano za javnu vodoopskrbu i odvodnju, u što prvenstveno spada pročišćavanje i distribucije pitke vode te odvodnja otpadnih voda.

Temeljni kapital Društva: 242.276.300 kuna

Vlasnička struktura:

Vlasnička struktura Vodovoda Dubrovnik d.o.o.

 

Tijela Društva su:

  • Skupština Društva
  • Nadzorni odbor
  • Uprava

Nadzorni odbor ima 5 članova, od kojih 3 imenuje Grad Dubrovnik, a po jednog ostali osnivači te radnici Društva.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva, a predstavnika radnika bira Radničko vijeće. Mandat članova Nadzornog odbora je 4 godine, s tim da mogu biti ponovno izabrani.

 

Upravu Društva čine:

Predsjednik Uprave: Lukša Matušić, dipl.ing.el.

Član Uprave: Vicko Begović, dipl.ing.stroj.

 

Organizacijski Vodovod Dubrovnik podijeljen je na sektore i službe, unutar kojih se nalaze odjeli.

 

Organizacijska shema Vodovoda Dubrovnik d.o.o.