Anastasija Anamarija Marijana

Izbornik

Oglas - Škoda Fabia

08.11.2019 u 09:35

O G L A S

za prodaju rabljenih vozila po načelu "viđeno – kupljeno"

 

1. PREDMET PRODAJE

Vodovod Dubrovnik d.o.o. nudi na prodaju vozilo:

Škoda FABIA AMBIENTE 1.2 12V

 

Broj sjedećih mjesta/vrata: 5/5

Reg. oznake i datum isteka: DU-582-EH; 16.06.2020.g.

Godina proizvodnje: 2008.

Boja: bijela

Snaga motora u kw: 51

Radna zapremina cm3: 1198

Masa praznog vozila u kg: 1050

Tehnička ispravnost: neispravno

Procijenjena cijena u kn: 1.250,00kn

 

II. UVJETI PRODAJE:

Prodaja se obavlja po načelu "kupljeno – viđeno" što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Prodaja rabljenih vozila obaviti će se prikupljanjem pisanih ponuda koje osim ponuđene cijene i kontakt podataka (telefon, e-mail i adresa) sadrže:

1) Za fizičke osobe – preslik osobne iskaznice Ponuditelja;

2) Za pravne osobe – preslik rješenja o upisu u sudski registar, preslik osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje.

 

Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve ostale zavisne troškove, uključujući troškove ovjere, poreze i davanja na vozilo. Prodavatelj nije odgovoran ponuditeljima za eventualne troškove vezane uz sudjelovanje na natječaju. Ponuditelji mogu ponuditi nižu cijenu od procijenjene. Vodovod Dubrovnik d.o.o. zaključiti će ugovor o kupoprodaji vozila s onim ponuditeljem koji je ponudio najvišu cijenu. Ako dva ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnija ponuda smatrati će se ona koja je ranije zaprimljena.

Kupac je obvezan zaključiti ugovor o kupoprodaji s Vodovodom Dubrovnik d.o.o. najkasnije u roku od tri dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju ponude.

 

Pisane ponude dostavljaju se na dokazivi način, poštom preporučeno na adresu Vodovod Dubrovnik d.o.o., Vladimira Nazora 19, 20 000 Dubrovnik u zatvorenoj omotnici s naznakom "PONUDA – za kupnju rabljenog vozila" s naznakom "ne otvaraj" ili neposredno na protokol Vodovoda Dubrovnik d.o.o., do dana 15. studenog 2019.g

Otvaranje ponuda obaviti će imenovano Povjerenstvo 18. studenog u 12:00 h na adresi Vladimira Nazora 19, 20 000 Dubrovnik. Otvaranje ponuda je javno.

 

III. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije o vozilu zatražiti putem telefona: 020/642-073, a o samom postupku putem e-maila: protokol@vodovod-dubrovnik.hr s naznakom "Oglas za prodaju rabljenog vozila".

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuđača i prodaje predmeta oglasa bez posebnog obrazloženja.