Anastasija Anamarija Marijana

Izbornik

Oglas - Šumet i Knežica

04.03.2021 u 14:16

Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama u k.o. ŠUMET i KNEŽICA radi dogovora o sporazumnom rješavanju oblika i visine naknade kao i stjecanja prava služnosti odnosno prava vlasništva na nekretninama sa investitorom Vodovod Dubrovnik d.o.o. povodom izgradnje vodoopskrbnog podsustava Knežica - Šumet.


Vodovod Dubrovnik d.o.o., a na temelju procjene ovlaštenih vještaka izrađenih po nalogu službene osobe Ministarstva pravosuđa, Sektor za propise izvlaštenja, naknade za oduzetu imovinu i upravni nadzor; Odjel za postupke izvlaštenja i naknade za oduzetu imovinu u postupku osiguranja dokaza, nudi vlasnicima isplatu tržišne vrijednosti zemljišta, nasada i poboljšica odnosno umanjenja vrijednosti zemljišta, nasade i poboljšice.

Cijeli tekst oglasa i popis čestica možete pronaći ovdje.