Anastasija Anamarija Marijana

Izbornik

U tijeku je preventivna sanacija na pročistaču otpadnih voda

09.05.2020 u 18:56

Prilikom pregleda hidrotehničkog tunela uređaja za pročišćavanje otpadnih voda primijećena su oštećenja na armaturi i ventilu u jednom dijelu uređaja.

Kako bi se spriječio veći kvar Vodovod Dubrovnik preventivno je pokrenuo radove na sanaciji tih oštećenja. Za vrijeme trajanja tih radova u narednih nekoliko dana moguće je istjecanje otpadnih voda preko incidentnog preljeva.

Djelatnici Vodovoda trude se primijećena oštećenja ukloniti što prije, ali glavni cilj je spriječiti nastanak većeg kvara. Planirani završetak radova je idući utorak.