Cijena vodnih usluga

POSLJEDNJA PROMJENA CIJENE VODNIH USLUGA

Uprava društva Vodovod Dubrovnik d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku donosi Odluku o cijeni vodnih usluga. Ovom se odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području i području aglomeracije, visina cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

Nova cijena vodnih usluga Vodovoda Dubrovnik d.o.o. od 01. srpnja 2016. godine možete vidjeti klikom na cjenik.

Odluku o novoj cijeni pogledajte ovdje.

  • Prethodne promjene cijene vode

Cijena vode od 17.05.2014. možete vidjeti klikom na Cijena vode.

Cijena vode od 1.4.2014. možete vidjeti klikom na Cijena vode. (Odluka)

Cijene vode koje su bile aktualne do 1.1.2014 možete vidjeti ovdje.

Od 1.1.2013. godine na snazi je nova Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda (NN83/2012.) i Uredba o izmjeni Uredbe o visini naknade za zaštitu voda (NN 83/2012).

Od 1.8.2012 na snazi je bila odluka sa sljedećim cijenama: