Naše investicije

  • PROČISTAČ PITKE VODE "OMBLA"

​Izgradnja pročistača pitke vode omogućit će stanovnicima i posjetiteljima Dubrovnika nesmetanu opskrbu pitkom vodom kroz cijelu godinu. Nakon uspješno provedenog natječaja za izbor izvođača, na kojem je odabrana renomirana francuska tvrtka SUEZ (Degremont), u svibnju 2016. godine potpisan je ugovor o izgradnji pročistača. Početkom 2017. godine ishođena je građevinska dozvola te se krenulo u izvođenje građevinskih radova, koji su dovršeni 2019. godine. Vrijednost projekta bila je 56,7 milijuna kuna.

  • GORNJA SELA ORAŠCA

​Dovođenje pitke vode u Gromaču, Ljubač, Kliševo, Mrčevo, Mravinjac i Riđicu jedan je od prioriteta Vodovoda Dubrovnik. Projekt je započet 2011. godine, kada se krenulo s izgradnjom prvih mjesnih mreža, dok je 2013. godine započela izgradnja magistralnih cjevovoda. 2015. godine pitku vodu dobili su stanovnici Gromače, Ljupča i Kliševa, a 2017. godine stanovnici Mrčeva, Mravinjca i Riđice. Vrijednost ovog projekta bila je 25 milijuna kuna, a u sklopu njega izgrađeno je 20 kilometara cjevovoda te brojni objekti poput vodosprema i crpnih stanica.

  • VODOOPSKRBNI I ODVODNI SUSTAV ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA DO NASELJA MOKOŠICA

​Projekt izgradnje vodoopskrbnog sustava i mreže odvodnje Štikovica-Vrbica-Lozica do naselja Mokošica značajno poboljšava vodoopskrbne prilike na tom području, a izgradnja kanalizacijske mreže značajno doprinosi poboljšanju sanitarnih uvjeta. Ovim projektom ujedno su ispunjeni preduvjeti za spajanje izvorišta Palate i Omble, a što će imati velikog utjecaja na sigurnost opskrbe cijelog Dubrovnika.