Struktura tvrtke

Vodovod Dubrovnik moderno je trgovačko društvo registrirano za javnu vodoopskrbu i odvodnju, u što prvenstveno spada pročišćavanje i distribucije pitke vode te odvodnja otpadnih voda.

Temeljni kapital Društva: 242.276.300 kuna

Vlasnička struktura:

Vlasnička struktura Vodovoda Dubrovnik d.o.o.

 

Tijela Društva su:

  • Skupština Društva
  • Nadzorni odbor
  • Uprava

 

Nadzorni odbor ima 5 članova. Sukladno članku 26. Društvenog ugovoru, četiri člana bira Skupština Društva, a jednog člana biraju odnosno imenuju radnici. Mandat članova odbora traje četiri godine, nakon čega mogu biti ponovo birani odnosno imenovani.

Članovi NO Vodovoda Dubrovnik u mandatu 2017. - 2021. su:

  • Teo Andrić, predsjednik
  • Antonela Svilarić, potpredsjednica
  • Tihana Gverović, članica
  • Jure Marić, član
  • Božo Kaciga, član (predstavnik radnika)

 

Upravu Društva čine:

Predsjednik Uprave: Lukša Matušić, dipl.ing.el.

Član Uprave: Vicko Begović, dipl.ing.stroj.

 

Organizacijski Vodovod Dubrovnik podijeljen je na sektore i službe, unutar kojih se nalaze odjeli.

Organizacijska shema Vodovoda Dubrovnik d.o.o.