Struktura tvrtke

Vodovod Dubrovnik moderno je trgovačko društvo registrirano za javnu vodoopskrbu i odvodnju, u što prvenstveno spada pročišćavanje i distribucije pitke vode te odvodnja otpadnih voda.

Izvadak iz sudskog registra dostupan je ovdje.

Temeljni kapital Društva: 247.420.200 kuna

 

Vlasnička struktura:

 • Grad Dubrovnik - 84,19%
 • Općina Dubrovačko primorje - 2,45%
 • Općina Janjina - 0,58%
 • Općina Mljet - 1,21%
 • Općina Ston - 3,16%
 • Općina Trpanj - 0,86%
 • Općina Župa dubrovačka - 7,57%

 

Tijela Društva su:

 • Skupština Društva
 • Nadzorni odbor
 • Uprava

 

Nadzorni odbor ima 5 članova. Sukladno članku 26. Društvenog ugovoru, četiri člana bira Skupština Društva, a jednog člana biraju odnosno imenuju radnici. Mandat članova odbora traje četiri godine, nakon čega mogu biti ponovo birani odnosno imenovani.

Članovi NO Vodovoda Dubrovnik su:

 • Ante Damić, predsjednik
 • Patricija Mage Vidak, potpredsjednica
 • Jure Marić, član
 • Pero Brbora, član
 • Miho Balija, član

 

Upravu Društva čine:

Predsjednik Uprave: Lukša Matušić, dipl.ing.el.

Član Uprave: Vicko Begović, dipl.ing.stroj.

 

Organizacijski Vodovod Dubrovnik podijeljen je na sektore i službe, unutar kojih se nalaze odjeli.

 

Organizacijska shema Vodovoda Dubrovnik d.o.o.