Vodoopskrba

Za sigurnu i kontinuiranu opskrbu ispravnom pitkom vodom brinu se Sektor proizvodnje i skladištenja vode i Služba održavanja vodovodne mreže Vodovoda Dubrovnik. Glavne smjernice poslovanja temelje se na razvoju tehnologije proizvodnje vode te njenog transporta do potrošača, a sve u cilju osiguranja dovoljnih količina pitke vode za opskrbu stanovništva Dubrovnika i općina Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje i Ston.

Vodoopskrbni sustav Vodovoda Dubrovnik obuhvaća 320 km vodovodne mreže, a u njegovom sklopu nalazi se 41 vodosprema, 18 crpnih postaja i 11 hidroforskih postrojenja.

Današnji vodovod naslanja se na temelje prvog vodovoda iz vremena Dubrovačke republike kada je voda u Dubrovnik dovedena s izvorišta u Šumetu. Taj gravitacijski vodovod pušten je u rad 1438. godine, a vodom je napajao grad sve do početka 20. stoljeća.

Osnovu vodoopskrbe grada Dubrovnika danas čini zahvat vode na izvoru Omble, koja je poznata i kao najkraća europska rijeka. Preko crpne stanice Ombla voda se putem tlačnog cjevovoda vodi do hidrotehničkog tunela koji je prokopan ispod brda Srđ te izlazi u vodospremu Niska zona koja se nalazi u blizini zgrade Vodovoda Dubrovnik, a iz koje se dalje opskrbljuje cijeli grad.

Uz nju aktivna su izvorišta još Šumet i Račevica, dok izvorište Duboka ljuta vodom opskrbljuje Župu Dubrovačku, a Žuljana....

Kvaliteta vode

Cjelokupnim vodoopskrbnim sustavom Vodovoda upravlja se putem središnjeg nadzornog i upravljačkog sustava. Riječ je o modernom automatiziranom upravljanju proizvodnim procesom, putem koje se u svakom trenutku kontroliraju svi tehnički i tehnološki parametri kvalitete vode u procesu prerade.

Cjelokupni proces proizvodnje vode konstantno se nadzire putem Odjela kontrole kvalitete i sanitarnog nadzora Vodovoda Dubrovnik, u sklopu kojeg se nalazi i naš laboratorij. Svakodnevno se vrše analize sirove vode i vode iz mreže, kako bi se osiguralo da svi korisnici usluga Vodovoda u svojim domovima ili poslovnim prostorima imaju najkvalitetniju moguću pitku vodu. U procesu modernizacije na ključnim lokacijama diljem Dubrovnika postavljeni su i kontrolni ormarići koji djelatnicima Odjela omogućuju brzu, objektivnu i pouzdanu analizu vode iz mreže. Učestalost kontrola određena je HACCP sustavom kroz godišnji plan uzorkovanja internog laboratorija i monitoringom Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije koji obavlja konačnu kontrolu vode za piće, a dio posebnih analiza obavlja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Sustav upravljanja kvalitetom

Od 2014. godine Vodovod Dubrovnik ponosni je nositelj oznake kvalitete ISO 22000, a koja se odnosi na upravljanje sigurnošću vode prema HACCP planu. To znači kako su sve aktivnosti povezane sa zahvaćanjem, kondicioniranjem i distribucijom vode sukladne traženim standardima te kako se Vodovod pridržava visokih standarda rada i brige za zdravlje potrošača.

ISO 22000 je prva međunarodna norma za implementaciju sustava zdravstvene sigurnosti hrane, a obuhvaća interaktivnu komunikaciju, upravljanje sustavom i upravljanje rizicima. Norma definira sustav upravljanja sigurnošću hrane koristeći sedam principa analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP) uz dodatne preduvjete kojima se osigurava kvalitetna kontrola u svim dijelovima lanca kojim voda prolazi - od izvora do krajnjeg korisnika.

Svi koji koriste vodu iz vodoopskrbnog sustava Vodovoda Dubrovnik piju zdravstveno ispravnu vodu, a svakodnevnom kontrolom vode za piće omogućuje se pravovremeno poduzimanje mjera u održavanju ispravne i kvalitetne vode.