Pročišćavanje

Pročišćavanje vode je vrsta obrade vode koji obuhvaća niz postupaka kako bi se iz vode mogli ukloniti tvari koje uzrokuju mutnoću, koloidni i visokomolekularni spojevi koji utječu na kapacitet oksidacije i boju vode, plinovi topivi u vodi i organske tvari koje utječu na miris i okus vode te soli, kiseline i lužine koje utječu na tvrdoću i alkalnost vode.

Pročišćavanje vode može obuhvatiti pročišćavanje pitke vode, napojne voda za termoelektrane, rashladne ili protupožarne vode za industrijska postrojenja, vode za medicinsku i ostalu upotrebu, vode za domaćinstva, komunalne otpadne vode, industrijske otpadne vode ili posebnih otpadnih voda. Može se podijeliti na 3 glavne skupine, i to:

  • Mehaničko pročišćavanje (taloženje, filtracija, povratna osmoza),
  • Kemijsko pročišćavanje (dezinfekcija, flokulacija) i
  • Biološko pročišćavanje (ozračivanje vode, taložnice za organske primjese, taložnice za pijesak, prerada i korištenje mulja).

Kada je riječ o pročišćavanju u smislu vodoopskrbe i odvodnje na dubrovačkom području, govori se o dva različita procesa - pročišćavanju pitke vode i pročišćavanju otpadnih voda.

  • Pročišćavanje pitke vode

Pitka voda je najosnovanija prehrambena namirnica koja ničim ne može biti zamijenjena. Nužno je potrebna za čovjekov opstanak, a da bi se vodu smatralo pitkom potrebno je da ona ispunjava neke kriterije. Tako Svjetska zdravstvena organizacija donosi u svome standardu minimalne zahtjeve u odnosu na kemijske i bakteriološke karakteristike pitke vode. Uređaji za pročišćavanje pitke vode pomažu u dostizanju tih standarda. Iako je voda u okolici Dubrovnika iznimne čistoće, povremne pojave mutnoće dovode do nesukladnosti sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju te uzrokuju prekide u opskrbi. Iz tog razloga Uprava Vodovoda Dubrovnik pokrenula je projekt izgradnje pročistača pitke vode u Dubrovniku.

Pročistač pitke vode Ombla

Radovi na pročistaču pitke vode Ombla započeli su početkom 2017. godine, a dovršeni sredinom 2019. godine. Radove je izvodila renomirana francuska tvrtka SUEZ, koja je za ovaj posao odabrana u uspješno provedenom postupku javne nabave. Ovaj pročistač osigurava neometanu opskrbu pitkom vodom građana i posjetitelja Dubrovnika te osigurava dugoročno namirenje svih potreba za čistom vodom.

  • Pročišćavanje otpadnih voda

Pročišćavanje otpadnih voda je proces smanjenja onečišćenja (zagađenja) do onih količina ili koncentracija s kojima pročišćene otpadne vode ispuštene u prijemnike postaju neopasne za život i ljudsko zdravlje i ne uzrokuju neželjene promjene u okolišu. Na području kojim upravlja Vodovod Dubrovnik danas postoje dva pročistača - UPOV Lapad i UPOV Orašac.

UPOV Lapad

Izgrađen je 1977. godine i u njemu se pročišćava najveći dio otpadnih voda iz Dubrovnika i okolice. S obzirom na dotrajalost i probleme koji su se počeli pojavljivati kao posljedica greški napravljenih pri njegovoj izgradnji, u skoroj budućnosti će ovaj uređaj zamijeniti moderan pročistač otpadnih voda s još većim kapacitetom. Taj uređaj gradit će se praktički na istoj lokaciji kao i postojeći, a njegovom izgradnjom Dubrovnik i okolica dobit će dugoročno rješenje za pročišćavanje otpadnih voda.

UPOV Orašac

Pušten je u rad 2016. godine, a glavna zadaća mu je prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda na dubrovačkoj periferiji. Riječ je o modernom uređaju dovoljnog kapaciteta za namiriti potrebe stanovnika, ali i posjetitelja, cijelog područja od Orašca do Dubrovnika.