Anastasija Anamarija Marijana

Izbornik

Radovi u Mokošici izvode se uz sve potrebne suglasnosti, a sustav odvodnje grada uredno funkcionira

15.07.2021 u 13:31

Trenutačne aktivnosti na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Mokošice bile su tema današnje konferencije za medije Vodovoda Dubrovnik na kojoj su, uz Upravu Vodovoda, sudjelovali i Nikolina Matuško ispred Grada Dubrovnika te nadzorni inženjer na projektu Joško Butigan. Predsjednik Uprave Vodovoda Lukša Matušić uvodno je istaknuo kako se na području Mokošice i Orašca izvode kapitalne investicije od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku, Grad Dubrovnik i samu tvrtku Vodovod Dubrovnik te da je u posljednjih nekoliko dana izneseno puno netočnih navoda zbog kojih je i sazvana ova konferencija.

„Moje mišljenje je da stanovnike Mokošice mogu predstavljati sami stanovnici ili gradski kotar Mokošica, a ne političke stranke – bilo o kome da se radi, nebitno je“ – rekao je Matušić te dodao da se sada priča da je Vodovod devastiralo zaštićeni krajolik, što nije istina.

„Vodovod Dubrovnik radi po pravomoćnoj građevinskoj dozvoli i ima ishođene sve uvjete javnopravnih tijela. Da to nije tako onda bi ove radove ne bi mogli raditi. Za cijelo vrijeme izvođenja ovih radova mi smo kontrolirani i od strane PT2 tijela – Hrvatskih voda i od strane vodopravne inspekcije i od inspekcije zaštite okoliša. Nisu utvrđene nikakve nepravilnosti, a možete provjeriti i da cijeli pojas koji se spominje nije pod zaštitom konzervatora“ – naglasio je Matušić koji je medijima pokazao fotografije na kojima je vidljiva da je tamošnja obala prije početka radova bila u jako lošem stanju. Kao jedan od razloga tome je istaknuo i nepoštivanje zabrane prolaska vozila težih od 5 tona tom cestom, što je dovelo do njenog lošeg stanja.

„Mi kad smo počeli radove iskopa, došli smo u situaciju da je kompletan obalni zid jednostavno pao. Rezultat toga je i suglasnost Županijske lučke uprave, koja je nadležna za taj dio, da možemo sanirati obalni zid na način na koji je to sada napravljeno“ – rekao je Matušić koji se osvrnuo i na navode da bi Vodovod mogao biti penaliziran od strane EU zbog devastacije te pojasnio da je situacija potpuno suprotna jer su novci dobiveni za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda, a ne da rade lungomare i šetnice.

Nikolina Matuško iz gradskog Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima rekla je kako Grad Dubrovnik na području Rijeke dubrovačke ima u planu urediti cijelu obalnu šetnicu u dužini od 3 kilometra, za što su već dobili potporu Vlade RH. Projekt je podijeljen u nekoliko faza – izradu geodetskog snimka koji je završen, kao i sanacija dijela ispred franjevačkog samostana u Rožatu gdje je izgrađen novi obalni zid, a sljedeći korak je izrada cjelokupne projektne dokumentacije u skladu s prostornim planom, što će se realizirati po okončanju pandemije.

Član Uprave Vodovoda Vicko Begović istaknuo je da ni oni nisu zadovoljni izgledom samog zida, ali da je njegova izgradnja bila potrebna kako bi se projekt mogao uspješno dovršiti, a s obzirom na planove Grada za to područje – izgradnju dvotračne ceste i biciklističke staze te šetnice, nema smisla da se trenutno taj zid oblaže kamenom, jer bi to bio neopravdan trošak. Begović je govorio i o onečišćenjima fekalnim vodama, objasnivši da najnovije ispitivanje kakvoće mora pokazuje kako na tom području ono više nije nezadovoljavajuće kakvoće.

„Na trasi izgradnje kanalizacijskog cjevovoda ne postoji kanalizacijski sustav, a svi okolni objekti rješavaju svoje probleme sabirnim septičkim jamama. Zato radimo kanalizacijski sustav, da svima omogućimo da se spoje. Mi sada radimo na 1 do 3 metra dubine rova, što je oko dva, dva i po metra ispod razine mora. Cijelo vrijeme ispumpavamo more, ali i neku prodiruću vodu koja dolazi s kopnenog dijela, a koja je možda i opterećena nečistoćama i fekalijama. Naravno da kod takvog uzorkovanja mora, osim što je more mutno, će se naći i onečišćenje tipa E. coli ili Enterokoka. Dakle, onečišćenje na gradilištu nije bilo uzrokovano radovima već procjeđivanjem otpadnih voda septičkih jama“ – rekao je Begović te naglasio kako je Vodovod u suradnji s vodopravnim inspektorom poduzeo korake kako bi se riješio problem. Intenzivirani su radovi na tom području te je Vodovod zatražio novo uzorkovanje od strane Zavoda za javno zdravstvo, a njegovi rezultati pokazuju da more više nije nezadovoljavajuće kvalitete. Prema proceduri potrebna su još dva takva uzorka da bi se obavijestila javnost, stoga u Vodovodu očekuju da će kroz dva dana Zavod obavijestiti da more više nije onečišćeno.

Što se tiče odvodnje ACI marine i prostora Libertasa u Komolcu napomenuto je kako tamo trenutno ne postoji sustav javne odvodnje već se radi o autonomnim sustavima tih tvrtki, za koje one imaju vodopravne dozvole te da njih kontrolira vodopravni inspektor, a da će se kroz Aglomeraciju Dubrovnik tamo izgraditi sustav na koji će se oni onda biti obavezni spojiti. Na konferenciji je bilo govora i cvjetanju mora, za što je Vicko Begović istaknuo da nitko ne može biti dovoljno profesionalan da može naoko reći radi li se o fekalnom onečišćenju ili cvjetanju mora.

„Nekako ljudi odmah to povezuju s Vodovodom, ali do sada nije bilo nijednog ispuštanja otpadnih voda. Jedino Zavod za javno zdravstvo  može po uzorkovanju reći radi li se o cvjetanju ili zagađenju, ali iskustveno možemo reći da kad je riječ o fekalnom onečišćenju, tada je zamućenje prisutno od vrha do dna, a kod cvjetanja je to samo površinski“ – rekao je Begović dok je Lukša Matušić naglasio kako je zadnjih dana pojava cvjetanja mora prisutna diljem jadranske obale, o čemu svjedoče i brojni medijski napisi. Čelni ljudi Vodovoda su ujedno naglasili kako su kvarovi na sustavu uvijek mogući jer je u pitanju više od 100 kilometara sustava, ali i da upravo stoga nemaju problema priznati kada nastane problem s funkcioniranjem sustava odvodnje te da se svaki takav kvar promptno sanira.