Javna i jednostavna nabava

Objava ugovora javne nabave

Temeljem Zakona o javnoj nabavi, registar ugovora javne i jednostavne nabave može se pronaći na sljedećoj poveznici.

 

Sukob interesa

Sukladno čl. 76. i 77. ZJN 2016. (NN br.120/16.), čelnici tijela su u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  • Genus projekt d.o.o., Pod Gospom 35, Plat, Mlini
  • Velox d.o.o., Gverovići 6, Osojnik, Dubrovnik
  • Trsilo d.o.o., Bana J. Jelačića 48, Mlini
  • Top level j.d.o.o., Vatroslava Lisinskog 38, Dubrovnik

 

Uputa o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 200.000,00 kn (za nabavu roba i usluga), odnosno do 500.000,00 kn (za nabavu radova)

Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje se za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn, već pitanja nabave do navedenih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.

 

Natječaji javne nabave

Svi postupci javne nabave objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina.

  • Dokumentacija o nabavi - Sanacija sustava odvodnje i pročišćavanja na području Grada Dubrovnika (Tender 2)

Na sljedećoj poveznici  je dostupan dio dokumentacije o nabavi SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA, i to knjiga 5.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti u postupku navedene javne nabave mogu preuzeti dio dokumentacije koja zbog svoje veličine nije mogla bit postavljena na Elektronički oglasnik javne nabave.

  • Dokumentacija o nabavi - Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici, Malom Zatonu i Orašcu

Na sljedećoj poveznici je dostupan dio dokumentacije o nabavi IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE U MOKOŠICI, ŠTIKOVICI, MALOM ZATONU I ORAŠCU, i to knjiga 5 - Nacrti.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti u postupku navedene javne nabave mogu preuzeti dio dokumentacije koja zbog svoje veličine nije mogla bit postavljena na Elektronički oglasnik javne nabave.

  • Dokumentacija o nabavi - Izgradnja glavnih kanala naselja Čibača i poslovne zone u Župi dubrovačkoj

Na sljedećoj poveznici je dostupan građevinski projekt za predmet javne nabave IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA - FAZA 1 - OD ULICE ANTE STARČEVIĆA DO KUPARA.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti u postupku navedene javne nabave mogu preuzeti dio dokumentacije koja zbog svoje veličine nije mogla bit postavljena na Elektronički oglasnik javne nabave.

 

Jednostavna nabava

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave možete pronaći ovdje.