Javna i jednostavna nabava

Objava ugovora javne nabave

Temeljem Zakona o javnoj nabavi, registar ugovora javne i jednostavne nabave može se pronaći na sljedećoj poveznici.

 

Sukob interesa

Sukladno čl. 76. i 77. ZJN 2016. (NN br.120/16.), čelnici tijela su u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 • Trsilo d.o.o., Bana J. Jelačića 48, Mlini - OIB:12085281250
 • Genus projekt d.o.o., Pod Gospom 35, Plat, Mlini - OIB:10169851832
 • Matana dva d.o.o., Kovačka 1, Dubrovnik - OIB: 62605244781

 

Uputa o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 200.000,00 kn (za nabavu roba i usluga), odnosno do 500.000,00 kn (za nabavu radova)

Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje se za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn, već pitanja nabave do navedenih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.

 

Natječaji javne nabave

Svi postupci javne nabave objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina.

 • Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ

Na sljedećoj poveznici je dostupan dio dokumentacije o nabavi SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA SUĐURAĐ, i to knjiga 5. Svi zainteresirani gospodarski subjekti u postupku navedene javne nabave mogu preuzeti dio dokumentacije koja zbog svoje veličine nije mogla bit postavljena na Elektronički oglasnik javne nabave.

 • Vodoopskrba naselja Doli

Na sljedećoj poveznici je dostupan dio dokumentacije o nabavi VODOOPSKRBA NASELJA DOLI, i to knjiga 5. Svi zainteresirani gospodarski subjekti u postupku navedene javne nabave mogu preuzeti dio dokumentacije koja zbog svoje veličine nije mogla bit postavljena na Elektronički oglasnik javne nabave.

 • Rekonstrukcija na sustavu vodoopskrbe i sanacija na sustavu odvodnje  - Stari Grad (Tender 5)

Na sljedećoj poveznici je dostupan dio dokumentacije o nabavi REKONSTRUKCIJA NA SUSTAVU VODOOPSKRBE I SANACIJA NA SUSTAVU ODVODNJE - STARI GRAD - tender 5, i to knjiga 5 - Nacrti. Svi zainteresirani gospodarski subjekti u postupku navedene javne nabave mogu preuzeti dio dokumentacije koja zbog svoje veličine nije mogla bit postavljena na Elektronički oglasnik javne nabave.

 • Sanacija na sustavu vodoopskrbe - Hidrotehnički tunel Srđ (Tender 3)

Na sljedećoj poveznici je dostupan dio dokumentacije o nabavi SANACIJA NA SUSTAVU VODOOPSKRBE - HIDROTEHNIČKI TUNEL SRĐ - tender 3, i to knjiga 5 - Nacrti. Svi zainteresirani gospodarski subjekti u postupku navedene javne nabave mogu preuzeti dio dokumentacije koja zbog svoje veličine nije mogla bit postavljena na Elektronički oglasnik javne nabave.

 • Projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV, postrojenja za sušenje mulja te izgradnja ispusta (Tender 6)

Na sljedećoj poveznici je dostupan dio dokumentacije o nabavi PROJEKTIRANJE, IZGRADNJA I PROBNI RAD UPOV, POSTROJENJA ZA SUŠENJE MULJA TE IZGRADNJA ISPUSTA, i to knjiga 5 - Nacrti. Svi zainteresirani gospodarski subjekti u postupku navedene javne nabave mogu preuzeti dio dokumentacije koja zbog svoje veličine nije mogla bit postavljena na Elektronički oglasnik javne nabave.

 • Studija izvodljivosti - EU razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik (Tender 12)

Za potrebe kvalitetnije pripreme ponuda za postupak javne nabave Upravljanje projektom za projekt sufinanciran od EU RAZVOJ VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE DUBROVNIK (Tender 12), na sljedećoj poveznici može se pronaći studija izvodljivosti.

 • Dokumentacija o nabavi - Sanacija sustava odvodnje i pročišćavanja na području Grada Dubrovnika (Tender 2)

Na sljedećoj poveznici  je dostupan dio dokumentacije o nabavi SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA, i to knjiga 5.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti u postupku navedene javne nabave mogu preuzeti dio dokumentacije koja zbog svoje veličine nije mogla bit postavljena na Elektronički oglasnik javne nabave.

 • Dokumentacija o nabavi - Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici, Malom Zatonu i Orašcu

Na sljedećoj poveznici je dostupan dio dokumentacije o nabavi IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE U MOKOŠICI, ŠTIKOVICI, MALOM ZATONU I ORAŠCU, i to knjiga 5 - Nacrti.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti u postupku navedene javne nabave mogu preuzeti dio dokumentacije koja zbog svoje veličine nije mogla bit postavljena na Elektronički oglasnik javne nabave.

 • Dokumentacija o nabavi - Izgradnja glavnih kanala naselja Čibača i poslovne zone u Župi dubrovačkoj

Na sljedećoj poveznici je dostupan građevinski projekt za predmet javne nabave IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA - FAZA 1 - OD ULICE ANTE STARČEVIĆA DO KUPARA.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti u postupku navedene javne nabave mogu preuzeti dio dokumentacije koja zbog svoje veličine nije mogla bit postavljena na Elektronički oglasnik javne nabave.

 

Jednostavna nabava

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave možete pronaći ovdje.