Cjenik usluga

CJENIK VODNIH USLUGA

Uprava društva Vodovod Dubrovnik d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku donosi Odluku o cijeni vodnih usluga. Ovom se odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području i području aglomeracije, visina cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

Novu cijenu vodnih usluga Vodovoda Dubrovnik d.o.o. od 01. srpnja 2016. godine možete vidjeti klikom na cjenik.

Odluku o novoj cijeni pogledajte ovdje.

 

CJENIK POSEBNIH USLUGA

Cjenik posebnih usluga Vodovoda Dubrovnik možete pronaći ovdje.